QUY TRÌNH LÀM VIỆC THƯƠNG THẢO VÀ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC THI CÔNG, CẢI TẠO SỬA CHỮA NÂNG CẤP NHÀ

QUY TRÌNH LÀM VIỆC

B1. Tiếp nhận yêu cầu và thảo luận về các nội dung công việc

Khi khách hàng liên hệ, Nội thất Thiên Minh Sơn sẽ lắng nghe, trao đổi về những thông tin có liên quan đến việc sửa chữa, nâng cấp cải tạo nhà, kho xưởng, văn phòng, các shop…. cụ thể như:

 • Loại hình sản phẩm thuộc công trình ở dạng nào để tư vấn phương án và giải pháp cho từng loại hình cụ thể tới khách hàng.
 • Các yêu cầu về mức độ, quy mô, các nội dung cần phải thực hiện của công trình từ phía khách hàng.
 • Mức tài chính mà khách hàng dùng cho việc sửa chữa.
 • Các yêu cầu khác nếu có.
 • Đề xuất thời gian gặp khách hàng để khảo sát hiện trạng tại nơi thực hiện công trình hoặc nới khác do yêu cầu từ phía khách hàng.

B2. Cử cán bộ gặp gỡ khách hàng để trao đổi cụ thể về những vẫn đề có liên quan như:

 • Khảo sát hiện trạng công trình về vệ sinh an toàn, điện nước, hệ thống phòng cháy và các hệ thống thông tin có liên quan nắm rõ thông tin về hiện trạng công trình sẽ sẽ thực hiện.
 • Lắng nghe và trao đổi về phương án Thiết kế, đục phá di dời , bổ sung, với khách hàng.
 • Các yêu cầu chất lượng tiến độ và mức chi phí cho công việc có liên quan.
 • Đề xuất lập phương án và giải pháp để giúp khách hàng tiết kiêm thời gian và chi phí nhưng không ảnh hưởng đến chất lượng và thẩm mỹ công trình của khách hàng.

B3. Lên phương án, trao đổi và chốt giá với khách hàng dựa theo thiết kế và nội dung công việc, ký kết hợp đồng và tạm ứng.

 • Mô tả bảng nội dung công việc cần phải thực hiện kèm theo đơn giá đi kèm.
 • Khách hàng đồng ý thống nhất với phương án thiết kế và nội dung bảng khối lượng và đơn giá.
 • Hai bên thảo luận thống nhất về đơn giá và các điều khoản của Hợp đồng, chốt hợp đồng và ứng tiền theo thỏa thuận để lên kế hoạch thực hiện công việc.

B4. Triển khai thi công theo bản vẽ đã thống nhất

 • Lập biện pháp vệ sinh an toàn trong khi thi công tránh ảnh hưởng đến hàng xóm và các yếu tố khách quan và chủ quan khác làm ảnh hưởng đến khách hàng.
 • Trong quá trình thi công nếu có vướng mắc cắt giảm hay bổ sung hạng mục 2 bên sẽ trao đổi để thống nhất có biên bản xác nhận đi kèm (tính phát sinh nếu có)
 • Phối hợp chặt chẽ với các bên có liên quan tháo gỡ những bất cập và khó khan trong khi triển khai nếu có.

B5. Tạm ứng theo khối lượng trên từng hạng mục của công trình

Báo cáo và thường xuyên Trao đổi với khách hàng về khối lượng đã thực thực hiện từ đó làm căn cứ thanh toán tạm ứng.

B6. Nghiệm thu khối lượng và thanh quyết toán

Sau khi kết thúc phần thi công và vệ sinh công nghiệp, mời khách hàng kiểm tra nghiệm thu sửa lỗi để làm căn cứ thanh quyết toán đợt tiếp theo.

B7. Thanh quyết toán và bàn giao công trình

B8. Bảo hành công trình và thanh lý hợp đồng.